CENÍK

Vstupní konzultace.....................................................................................700 Kč

Další konzultace (cca. po 6 týdnech).......................................................500 Kč

Autopatická lahvička.................................................................................690 Kč