Kineziologie

V souvislosti s problémem se pracuje ve věkové regresi, a to při plném vědomí klienta. U každého odblokování tak lze najít konkrétní situaci a období, ve které vlivem stresu došlo k zablokování přirozeného toku energie. Díky tomu lze pochopit nejen původ potíží, ale učinit i novou volbu, která s sebou nese možnost změny. Dalším neméně důležitým krokem je provedení korekcí, které slouží k obnovení energetického toku a nastolení rovnováhy.

U dětí můžeme společně řešit problémy jako jsou např.:

  • lehké mozkové dysfunkce (dyslexie, dysgrafie, dyspraxe...)
  • poruchy řeči
  • hyperaktivita
  • úzkosti a strachy
  • enuréza ....

Potřebné informace získává terapeut prostřednictvím svalového testu, kdy jemným dotykem na natažené ruce klienta dostává odpovědi. Negativní emoce sval oslabují a pozitivní zpevňují.

Terapeutické sezení trvá 1,5 až 2 h. Celý proces odblokování pak probíhá dalších 21 dní, ve kterých je důležité provádět jednotlivé korekce a tím podpořit celý proces odblokování. Metoda nediagnostikuje ani neléčí, ale po odstranění negativní emoce dokáže zapojit samoléčivé síly organizmu a zároveň nabídnout novou možnost volby.